Gå til hovedindhold
Du er her:
En vindmølle

Hvad er DK2020-klimaplan

Hvad er DK2020-klimaplan

DK2020-klimaplanen er en vejviser for Lyngby-Taarbæk, der viser, hvordan kommunen kan bidrage til at forebygge og beskytte mod fremtidige klimahændelser. Planen indeholder to centrale elementer: et scenarie for at opnå CO2-neutralitet i 2050 og en opdateret risikovurdering af kommende klimahændelser og nødvendige beskyttelsestiltag. Disse mål og tiltag er baseret primært på kommunens bæredygtighedsstrategi.

Bæredygtighedsudvalget

Udvalget skal samarbejde om projekter og en proces der er med til at sørge for, at Bæredygtighedsstrategien inddrages i flere aspekter i samarbejdet mellem kommune og borgere, kommune og erhverv samt erhverv og borgere

Hvad er DK2020-klimaplaner?

DK2020 er et ønske om, at alle danske kommuner udvikler klimahandlingsplaner, der viser, hvordan vi opnår at blive CO2-neutrale i 2050.

Hvad er bæredygtighedsstrategien?

Bæredygtighedsstrategien skal fungere som en understøttelse for Lyngby-Taarbæk til at kunne arbejde hen imod FN's verdensmål og sætte ambitiøse lokale mål for kommunens borgere, virksomheder og kommunen selv ift. klima, miljø og ressourcer.

Ny DK2020-Klimaplan

Lyngby-Taarbæk Kommune har vedtaget DK2020-klimaplan, der beskriver hvordan Lyngby-Taarbæk kan leve op til Parisaftalens målsætninger og blive klimaneutral i senest 2050.

Du kan læse DK2020-klimaplanen her. 

Lyngby-Taarbæk vil leve op til internationale standarder med ny klimaplan

Lyngby-Taarbæk kommunalbestyrelse har d. 3. november 2022 vedtaget en DK2020-klimaplan.

Læs mere om vedtagelsen af Klimaplanen her. 

Baseline og fremtidsscenarier

Lyngby-Taarbæk Kommune er i gang med ar udarbejde en baseline for Lyngby-Taarbæks samlede CO2-udledning, samt udforme fremtidsscenarier for hvordan vi kan nå vores ambitiøse 2030- og 2050- mål.

Læs Lyngby-Taarbæk Kommunes Strategisk Energiplan

Strategisk Energiplan indeholder indsatser, som skal hjælpe Lyngby-Taarbæk ud af energikrisen mod en fremtid med en CO2-neutral el-, varme- og transportsektor.

Bæredygtighed og verdensmål

Hvad betyder bæredygtighed i Lyngby-Taarbæk kommune?

Vores tilgang til bæredygtighed har været med til at forme både strategi og vision for fremtidens bæredygtige kommune.

De 17 verdensmål

Verdensmålene forpligter alle FN’s medlemslande til at arbejde for en mere bæredygtig verden.

Kommunen bruger målene som pejlemærke i indsatsen for et mere bæredygtigt Lyngby-Taarbæk.