Gå til hovedindhold

Om udvalget

Få overblik over §17 stk. 4 - bæredygtighedsudvalget

Det første udkast til bæredygtighedsstrategien blev nedsat allerede i marts 2019 af et opgaveudvalg for bæredygtighed fra kommunalbestyrelsen. Hensigten var at udvalget skulle udarbejde et udkast til bæredygtighedsstrategien og allokerer midler til gode initiativer i kommunen gennem bæredygtighedspuljen.

Udvalget repræsenterede en ny tilgang til arbejdet i kommunen, hvor borgere og politikere, gennem dialog og tæt samarbejde, formulerede et udkast, der blev præsenteret for kommunalbestyrelsen i oktober 2020. Udvalget udfordrede den etablerede arbejds- og tænkemåde i kommunen, hvilket i høj grad har bidraget til en strategi, der fokuserer på at tackle klima- og miljøudfordringer gennem partnerskab og fællesskab.

Hvem er vi

Opgaveudvalget for Bæredygtighed bestod af ni medlemmer, heraf seks borgere, én politiker og to repræsentanter valgt blandt kommunalbestyrelsens partier. Du kan læse mere om udvalgets medlemmer på: Opgaveudvalg for bæredygtighed