Gå til hovedindhold

Baseline og fremtidsscenarier

I forbindelse med DK2020-Klimaplaner skal Lyngby-Taarbæk Kommune udarbejde en baseline for Lyngby-Taarbæk’s samlede CO2-udledning, samt udforme fremtidsscenarier for hvordan vi kan nå vores 2030 mål om 70 procent reduceret CO2 udledning ift. 1990, og det ambitiøse mål om CO2-neutralitet i 2050.

CO2-baseline

Vi skal have fastlagt et udgangspunkt, som vi kan lave scenarier ud fra. Kommunen har valgt 2018 som udgangspunkt, da det er det nyeste år, der på både landsplan og kommuneplan er fyldestgørende data for. 2018 bliver Lyngby-Taarbæk’s CO2-baseline. Baselinen giver os en fornemmelse af, hvor langt vi er fra CO2- neutralitet sammenlignet med de andre danske kommuner, som er med i DK2020. I 2018 var vi ca. halvvejs til at nå 2030-målet.
 

Business as usual

Beregningerne for ”Business as usual” viser, hvordan kommunens CO2-forbrug vil se ud, hvis kommunen kun følger de nuværende planer, og ikke gør andet aktivt for, at sikre den bæredygtige udvikling. ”Business as usual” beregningerne indeholder blandt andet Lyngby-Taarbæk Kommunes forventede befolkningsvækst, borgernes øgede energiforbrug og vedtagende kommunale ændringer.

Med kommunens allerede vedtagne tiltag og de nationale forventninger til grønnere strøm og trafik bringer dette scenarie os tæt på 2030-målet, mens der skal noget mere til, for at nå 2050-målet.

Tiltagsscenarier

Tiltagsscenarierne for Lyngby-Taarbæk Kommune viser, hvilke beslutninger der er nødvendige for politikkerne at træffe for, at kommunen kan nå 2030 og 2050 målene. De vil hjælpe med at konkretisere og illustrere hvilke veje kommunen kan gå, for at komme i mål.

Konsulentbistand

For at komme bedst muligt fra start får Lyngby-Taarbæk Kommune hjælp fra konsulentvirksomheden Viegand Maagøe til at udforme kommunens CO2-baseline og fremtidsscenarier. Viegand Maagøe har specialiseret sig i den grønne omstilling med særligt interesse for energi og ressourcer, produkter, bygninger, økonomi og kommunikation.

Viegand Maagøe har allerede erfaring med at hjælpe en række kommuner med deres DK2020-klimaplaner, og samarbejder blandt andet med følgende kommuner: Albertslund, Assens, Gladsaxe, Hvidovre, Høje-Taastrupp, Lejre, Lolland, Odsherred, Slagelse, Sorø og Tårnby.

Viegand Maagøe skal primært hjælpe Lyngby-Taarbæk med følgende:

  • Fastlæggelse af CO2-baseline
  • Opsætning af ”business as usual”-scenarie
  • Udvælgelse af indsatsområder og tiltag
  • Opsætning af tiltagsscenarie

Viegand Maagøe’s arbejde vil hjælpe Lyngby-Taarbæk, med at etablere et stærkt grundlag for de vigtige beslutninger vi skal træffe om konkrete indsatser og virkemidler i DK2020-klimapanerne.