Gå til hovedindhold

Hvad er DK2020-klimaplaner?

DK2020 er et ønske om, at alle danske kommuner udvikler klimahandlingsplaner, der viser, hvordan vi opnår at blive CO2-neutrale i 2050.

En partnerskabsaftale mellem Realdania, KL og de fem regioner giver alle danske kommuner mulighed for at blive en del af DK2020. Kommunerne får i projektet teknisk hjælp og sparring til at udvikle, opdatere eller tilpasse klimaarbejdet i kommunen, så det lever op til internationale standarder.

I 2019 startede de 20 første danske pilotkommuner deres forløb med DK2020. Disse kommuner er nu enten klar med deres klimahandlingsplaner, eller ved at færdiggøre dem. Sammen med i alt 43 kommuner indtrådte Lyngby-Taarbæk i november 2020 i DK2020-samarbejdet, og kan dermed bygge videre på pilotkommunernes erfaringer. I 2021 er yderligere 31 kommuner indtrådt i DK2020-samarbejdet.

DK2020: Et klimapolitiskredskab

DK2020 er vokset ud fra et ønske om et klimapolitiskredskab, som kan bruges internt og på tværs af regioner og kommuner i Danmark. Ambitionen med DK2020 er at sætte skub i indsatser, som skal til, for at opfylde Parisaftalen på kommunalt niveau.

DK2020 er bygget op omkring the Climate Action Planning Framework (CAPF), som er udviklet af det internationale bynetværk C40. For at klimahandlingsplanen kan leve op CAPF, skal den vise vejen til nettonul-udledning for kommunen som geografisk område senest i 2050 og vise, hvordan kommunen planlægger at tilpasse sig klimaforandringerne. Fordi CAPF er et internationalt redskab som alle kommunerne, der er med i DK2020, benytter sig af, bliver det muligt at sammenligne den bæredygtige udvikling på kommune- og regionsniveau i Danmark. 

CAPF

DK2020: Et forpligtende samarbejde

DK2020-arbejdet er forankret på det højeste politiske niveau i kommunerne. Når kommunerne ansøger om at deltage, underskriver Borgmester og byråd et brev, der forpligter kommunen til at udvikle og understøtte politisk behandling af en klimahandlingsplan, der lever op til Parisaftalens målsætninger, både hvad angår reduktion i udledning af drivhusgasser og tilpasning til klimaforandringerne. Kommunen forpligtiger sig også til at tage de nødvendige skridt for at blive klimaneutral og modstandsdygtig senest i 2050.

Projektet skal bidrage til en handlingsorienteret klimaplan, med fokus på alle sektorer inden for kommunernes geografiske område. I DK2020 vil der blive udviklet detaljerede scenarier, som bl.a. kan bidrage til at måle på effekten af Lyngby-Taarbæks eksisterende Bæredygtighedsstrategi og handlekatalog.

Læs mere om DK2020 på DK2020’s officielle hjemmeside på realdania.dk. Her kan man også finde et kort, der viser, hvilke kommuner der er med i DK2020, hvor langt de er og finde link til de færdige klimahandlingsplaner