Gå til hovedindhold
Det grønne Lyngby-Taarbæk, illustration af Anne-Marie Krogh

Klima, miljø og bæredygtighed på lokalt plan

Klima, miljø og bæredygtighed på lokalt plan

Lyngby-Taarbæk Kommune har fået en strategi for bæredygtighed, som kommunalbestyrelsen vedtog marts 2021. Fra nu af findes der ikke affald i kommunen - kun ressourcer, vi endnu ikke har fået sendt i ny cirkulation. Se også video om strategien (og høringen af den) herunder.

Borgermøde omkring fjernvarme - se optagelse og præsentationer

Der har været afholdt to borgermøder ifm. fjernvarmeudrulningen i Lyngby-Taarbæk Kommune. Et online og et fysisk borgermøde.

Læs Lyngby-Taarbæk Kommunes bæredygtighedsstrategi

Bæredygtighedsstrategien blev vedtaget til byudvalgsmødet d.4 marts. Download strategien og få et overblik over visioner og strategier for bæredygtighed i Lyngby-Taarbæk Kommune. (ikke web-tilgængelig)

Du kan også gøre noget for klimaet

Se her og få inspiration til en biodivers have, den rette varmeforsyning og biogas. Læs artiklerne om hvad du kan gøre. 

Find en ladestander til din elbil

I kommunen er der flere muligheder for at lade din elbil op. Her er et kort over allerede eksisterende og kommende el-ladestandere.

Dele- eller bybil. Sådan finder du én.

I Lyngby-Taarbæk Kommune har du flere muligheder for at finde en bil selvom du ikke ejer én.

Tidslinje: vejen til et grønnere Lyngby-Taarbæk

Her er skridtene til, hvordan strategien blev til. Vi er sammen om et mere bæredygtigt Lyngby-Taarbæk, og håber, du forsat vil være med til at gøre Lyngby-Taarbæk til en fremgangskommune inden for bæredygtighed. 

Bæredygtighedsstrategien har været i høring

Inden bæredygtighedsstrategien blev vedtaget i kommunalbestyrelsen, var den i høring blandt borgere, foreninger og virksomheder i Lyngby-Taarbæk. Læs mere om hørringsprocessen for bæredygtighedsstrategien

De mange gode svar fra høringen er gået videre til kommunalbestyrelsen inden den havde strategien på dagsordenen til endelig vedtagelse den 5. marts 2021.

De 17 verdensmål

Verdensmålene forpligter alle FN’s medlemslande til at arbejde for en mere bæredygtig verden.

Kommunen bruger målene som pejlemærke i indsatsen for et mere bæredygtigt Lyngby-Taarbæk.

Bæredygtighedsudvalgene

Bæredygtighedsstrategien udspringer af det tidligere udvalgsarbejde, nu tager det næste bæredygtighedsudvalg arbejdet videre

Det nuværende bæredygtighedsudvalg arbejder med bæredygtighed på tværs i kommunen og mellem erhvervsliv og det kommunale