Gå til hovedindhold
Det grønne Lyngby-Taarbæk, illustration af Anne-Marie Krogh

Lokal handling på klima og miljø

Lokal handling på klima og miljø

Bæredygtighed skal være en bærende del af Lyngby-Taarbæk Kommune.
Kommunalbestyrelsen nedsatte derfor i 2019 et opgaveudvalg, som har udarbejdet et udkast til en strategi, der skal gøre kommunen mere bæredygtig.

Høring af bæredygtighedsstrategien

Har du kommentarer, der kan bidrage til den bæredygtige udvikling?

Kommunalbestyrelsen har sendt strategien i høring, og vi modtager gerne dine kommentarer til den.

Bæredygtighedsstrategien

Første udkast til hvordan vi sammen skal skabe en bæredygtig kommune er klar.

"Sammen om et bæredygtigt Lyngby-Taarbæk" er overskriften på den kommende strategi.

De 17 verdensmål

FN's verdensmål forpligter alle FN’s medlemslande til at arbejde for en mere bæredygtig verden.

Kommunen har besluttet at bruge målene som pejlemærke i indsatsen for et mere bæredygtigt Lyngby-Taarbæk.

Bæredygtighedsudvalget

Kommunalbestyrelsen nedsatte et opgaveudvalg for bæredygtighed.

Bæredygtighedsudvalget blev nedsat i marts 2019 og har arbejdet intenst med et udkast til strategien indtil oktober 2020.

Bæredygtige initiativer

Kommunen har allerede mange initiativer, som bidrager til en mere bæredygtig kommune.

Feedback og input

Både udvalget og kommunen vil meget gerne høre dine gode idéer og meninger omkring arbejdet med bæredygtighed.