Gå til hovedindhold
Det grønne Lyngby-Taarbæk, illustration af Anne-Marie Krogh

Klima, miljø og bæredygtighed på lokalt plan

Klima, miljø og bæredygtighed på lokalt plan

Lyngby-Taarbæk Kommune har fået en strategi for bæredygtighed, som kommunalbestyrelsen vedtog marts 2021. Fra nu af findes der ikke affald i kommunen - kun ressourcer, vi endnu ikke har fået sendt i ny cirkulation. Se også video om strategien (og høringen af den) herunder.

Læs Lyngby-Taarbæk Kommunes bæredygtighedsstrategi

Bæredygtighedsstrategien blev vedtaget til byudvalgsmødet d.4 marts. Download strategien og få et overblik over visioner og strategier for bæredygtighed i Lyngby-Taarbæk Kommune. (ikke web-tilgængelig)

DK2020 samarbejdet

Lyngby-Taarbæk Kommune er en del af et samarbejde med 66 kommuner, som arbejder for at nedbringe CO2-udledningen i Danmark. Læs mere om DK2020 samarbejdet, og hvad det betyder for kommunen.

Vejen til et grønnere Lyngby-Taarbæk

Her er skridtene til, hvordan strategien blev til. Vi er sammen om et mere bæredygtigt Lyngby-Taarbæk, og håber, du forsat vil være med til at gøre Lyngby-Taarbæk til en fremgangskommune inden for bæredygtighed. 

Klik på billedet og se tidlinjen for bæredygtighedsstrategiens tilblivelse (ikke web-tilgængelig)

Bæredygtighedsstrategien har været i høring

Inden bæredygtighedsstrategien blev vedtaget i kommunalbestyrelsen, var den i høring blandt borgere, foreninger og virksomheder i Lyngby-Taarbæk. Læs mere om hørringsprocessen for bæredygtighedsstrategien

De mange gode svar fra høringen er gået videre til kommunalbestyrelsen inden den havde strategien på dagsordenen til endelig vedtagelse den 5. marts 2021.

De 17 verdensmål

Verdensmålene forpligter alle FN’s medlemslande til at arbejde for en mere bæredygtig verden.

Kommunen bruger målene som pejlemærke i indsatsen for et mere bæredygtigt Lyngby-Taarbæk.

Bæredygtighedsudvalget

Kommunalbestyrelsen nedsatte et opgaveudvalg for bæredygtighed.

Bæredygtighedsudvalget blev nedsat i marts 2019 og har arbejdet intenst med et udkast til strategien indtil oktober 2020.

Bæredygtige initiativer

Allerede nu har kommunen mange initiativer, som bidrager til et mere bæredygtigt lokalområde. Dette arbejde vil nu tage yderigere fart med en ny bæredygtighedsstrategi.

Har du en idé?

Både udvalget og kommunen vil meget gerne høre dine gode idéer og meninger omkring arbejdet med bæredygtighed.