Gå til hovedindhold

Verdensmål i kommunen

FN's 17 verdensmål skal gøres til en integreret del af fremtidens Lyngby-Taarbæk. Derfor bygger bæredygtighedsstrategien "Sammen om et bæredygtigt Lyngby-Taarbæk" på verdensmålene.

Verdensmålsglobus
Kommunens strategi for bæredygtig udvikling bygger på FN's 17 verdensmål

Kommunens arbejde med verdensmålene

FN's verdensmål for bæredygtig udvikling skal integreres i kommunens igangværende og fremtidige arbejde.

I forbindelse med strategiarbejdet for bæredygtighed kortlægges kommunens nuværende strategier efter, hvordan de bidrager til verdensmålene. Dette kan bruges som et såkaldt baseline, dvs. give et billede af, hvor langt vi allerede er i Lyngby-Taarbæk. Baseline-studiet vil blive brugt som målestok for at måle indsatsen – men også for at gøre det klart, hvor der er potentiale for at gøre mere.

Dette baseline har bidraget til at danne et grundlag for bæredygtighedsstrategiens visioner og for en prioritering i forhold til hvor, der skal sættes ind hvornår i en lokal kontekst.

På nationalt plan er 197 konkrete delmål under verdensmålene blevet udpeget for at "oversætte" målene til danske forhold - og gøre dem mere målbare. Disse delmål vil bæredygtighedsstrategien for Lyngby-Taarbæk på sigt bruge til at måle den konkrete fremdrift med.