Gå til hovedindhold

Mål 1c: Energibesparelser i nyt og eksisterende byggeri

Kommunen vil sikre energibesparelser gennem mindre energiforbrug pr. indbygger. Det vil ske både i kommunens egen drift og i form af langsigtet indsatser og kampagner.

Mindre energiforbrug pr. indbygger

Når vi bruger mindre energi, mindsker vi presset på klimaet og behovet for at udbygge den vedvarende energi. Derfor arbejder vi i Lyngby-Taarbæk på at sænke det faktiske energiforbrug. Målet er, at energiforbruget pr. indbygger er sænket med 5% i 2024, 7% i 2030 og 10% i 2050 (målt i fht 2015).

 

Energibesparelser i kommunens drift

Kommunen har længe arbejdet med energibesparelser i driften af kommunens egne bygninger, og har reduceret CO2-udledningen i kommunens drift med 68% i 2018 (målt i forhold til 1990). Dette gode udgangspunkt bruger vi til at forsætte indsatsen.

 

Langsigtede indsatser og kampagner

Kommunen vil fortsat prioritere langsigtede kampagner og kommunikationsløsninger, der tjener som gode eksempler og sigter mod at hjælpe borgere, boligforeninger og erhverv med energirigtige løsninger og renoveringsprojekter. Forvaltningen samarbejder med kollegaer i nabokommunerne, og skaber synergi på tværs af kommunegrænserne og i regi af det regionale energiplansamarbejde ”Energi på Tværs”.
 

Mål 1b og c
Udsnit af illustrationen "Sammen om et bæredygtigt Lyngby-Taarbæk"

Energiforbruget pr. indbygger skal sænkes med 5% i 2024, 7% i 2030 og 10% i 2050, målt i forhold til 2015

Det vil vi gøre

  • Kommunalbestyrelsen har i budgetaftalen 2020-2023 forpligtet sig til at tænke energioptimering og trafikale løsninger ind i både byudvikling og kommunale nybyggerier og renoveringsopgaver
  • Vi deltager som kommune løbende i energisparekampagner under Energi på Tværs
  • Vi vil fortsat arbejde for at reducere energiforbruget og CO2-udslippet i kommunale bygninger