Gå til hovedindhold

Mål 1b: Fossilfri energiforsyning i Lyngby-Taarbæk

Afbrænding af fossile brændsler (naturgas, kul, olie etc.) er den globale klimakrises hovedudfordring. I Lyngby-Taarbæk vil vi på sigt helt udfase fossilt brændsel i energiforsyningen. Målet er, at el- og varmeforsyningen skal være fossilfri i 2035. Her er den gradvise overgang til fjernvarme et helt centralt element.

Fossilfri forsyning

Afbrænding af fossile brændsler er den globale klimakrises hovedudfordring. I Lyngby-Taarbæk vil vi på sigt helt udfase fossilt brændsel i energiforsyningen. Målet er, at el- og varmeforsyningen skal være fossilfri i 2035.

Fjernvarmenettet skal udbygges

Flere borgere, virksomheder, uddannelsesinstitutioner og kommunale institutioner skal konvertere fra naturgas til fjernvarme, så varmeforsyningen bliver grønnere og CO2-udslippet sænkes. Fjernvarmenettet skal udbygges og flere områder konverteres til fjernvarme. Der skal også findes gode forsyningsløsninger i de områder, fjernvarmenettet ikke kan nå ud til. Kommunen samarbejder med Vestforbrænding om at udbygge fjernvarmenettet.

2030: Tre ud af fire huse skal have fjernvarme

Målet er, at 65% af det samlede varmebehov vil være dækket af fjernvarme i 2024, og at andelen vil være 75% i 2030. Det kræver, at flere områder kan konverteres til fjernvarme. I revideringen af Strategisk Energiplan vil kommunen pege på disse områder samt kortlægge, hvordan øvrige områder kan opvarmes med mindst CO2-udledning i fremtiden.

Alternativ energi

I takt med at fjernvarmenettet udbygges, skal der produceres mere fjernvarme. Kommunen sætter på dagsordenen at undersøge muligheder for vedvarende energi og overskudsvarme.

Mål 1a
Udsnit af illustrationen "Sammen om et bæredygtigt Lyngby-Taarbæk"

El- og varmeforsyningen skal være fossilfri i 2035

Det vil vi gøre

  • Som kommune deltager vi fortsat i samarbejdet med Vestforbrænding om at udbygge fjernvarmenettet
  • Vi tester og udbreder hybridvarmepumper i områder, der ikke forventes at få fjernvarme
  • Vi afprøver nye samarbejdsmodeller omkring lokale varme- og energifællesskaber, hvor der ikke forventes at komme fjernvarme

Udbygning af fjernvarme i Lyngby-Taarbæk Kommune

Her kan du finde et kort, der viser, hvilke områder i kommunen, der er udpeget til forsyning med henholdsvis fjernvarme og naturgas

https://www.ltk.dk/borger/bolig-og-byggeri/dit-hus-og-grund/fjernvarme-og-naturgas