Gå til hovedindhold

Mål 1a: 70% mindre CO 2-udledning i 2030

I Lyngby-Taarbæk kommune begrænser vi udledningen af drivhusgasser til atmosfæren, både udledningen fra kommunens løbende energiforbrug og fra materialeproduktion. CO2-reduktion er et overordnet mål som understøttes af mange af strategiens indsatser.

Vores CO2-reduktionsmål refererer samlet til CO2-udledning fra energiproduktion og -forbrug, herunder transport, el, varme mv., og udledningen fra materialeproduktion i Lyngby-Taarbæk Kommune. Lyngby-Taarbæk Kommune gjorde status over reduktionen i CO2-udledning fra løbende energiproduktion og energiforbrug i en CO2-kortlægning i 2008 og 2015. Kommunen har ikke nogen tal for CO2-udledningen for 1990, og derfor bygges på de nationale opgørelser, som viser at CO2-udledningen er reduceret med ca. 35% fra 1990 til 2018. 1990 er det år, der tages udgangspunkt i internationalt. CO2-udslip forbundet med materialeproduktion i Lyngby-Taarbæk Kommune er ikke omfattet af de eksisterende CO2-kortlægninger, men der forventes udmeldt nationale retningslinjer for, hvordan disse på sigt kan indarbejdes i den kommunale CO2-kortlægning. I denne strategi behandles udledning ved energiproduktion og energiforbrug under fokusområde 1, “CO2, energi og transport”, mens indsatser omkring forbrug, og materialeproduktion, herunder byggematerialer, behandles under fokusområde 3, “Ansvarligt ressourceforbrug”.
 

Mål 1b
Udklip fra illustrationen "sammen om et bæredygtigt Lyngby-Taarbæk"

Planlægning på tværs

Det samlede energisystem og store dele af den offentlige transport krydser kommunegrænserne. Derfor planlægger kommunen via regionale samarbejder og holder fokus på helheden og det samlede system. Kommunen søger altid at fremme de bedste løsninger for det samlede system.

CO 2-udledningen i Lyngby-Taarbæk skal reduceres med 70% i 2030 (målt i forhold til 1990).

Det vil vi gøre

  • Strategisk Energiplan skal revideres i perioden 2020-2021, og planen skal fastlægge, hvordan kommunen opnår 70 %-målet gennem konkrete indsatser. Planen skal omfatte en ny plan for fjernvarmeudbygning, og beskrive potentialet for lavtemperaturfjernvarme, nærvarmeløsninger og geotermi (jordvarme). Den vil tydeligt pege på løsninger for de områder i kommunen, der ikke forventes at kunne forsynes med fjernvarme.