Gå til hovedindhold

Opgaveudvalg for Bæredygtighed 2019-2020

Med sigte på at lave det første udkast til bæredygtighedsstrategien nedsatte kommunalbestyrelsen i marts 2019 et opgaveudvalg for bæredygtighed. 

Formål for udvalget

Formålet ved udvalget var at komme med et udkast til bæredygtighedsstrategien og tildele midler til gode initiativer i kommunen gennem bæredygtighedspuljen.

Udvalget var en ny måde at arbejde på for kommunen, hvor borgere og politikere, i dialog og gennem hårdt og godt samarbejde, fik sendt et udkast afsted til kommunalbestyrelsen i oktober 2020. Udvalget rystede den måde, kommunen ellers har arbejdet og tænkt på, hvilket i høj grad har bidraget til en strategi, der fokuserer på, hvordan vi skal imødekomme klima og miljøproblematikker, gennem partnerskab og fællesskab.

Opgaveudvalg for Bæredygtighed havde ni medlemmer, hvor af seks er borgere, én er politikervalgt og to er valgt blandt kommunalbestyrelsens partier. Læs hvem medlemmerne i udvalget er.

Opgaveudvalget for bæredygtighed
Opgaveudvalget for bæredygtighed.