Gå til hovedindhold

Hvem var opgaveudvalgets medlemmer?

Medlemmerne i opgaveudvalget for bæredygtighed 2019-2020 bestod af borgere og politikere med forskellig viden, erfaring og mål i forhold til bæredygtighed. 

 

Der blev i slutningen af 2021 nedsat et nye §17 stk. 4 opgaveudvalg for bæredygtighed.

Opgaveudvalget for bæredygtighed

Udvalget var sammensat ud fra deres mange gode kompetencer og visioner for fremtidens bæredygtige kommune.

Opgaveudvalget for bæredygtighed
Opgaveudvalget for bæredygtighed.

Udvalgets medlemmer

Charlotte Algreen:
Charlotte er forkvinde for udvalget, og har mange ambitiøse mål og forhåbninger for fremtidens bæredygtige verden, hvor hun mener, at bæredygtighed er den vigtigste dagsorden. Professionelt er Charlotte uddannet arkitekt og har beskæftiget sig med bæredygtighed de sidste 20-25 år, hvor hun specielt haft fokus på bæredygtig byggeri. På nuværende tidspunkt er hun selvstændig og ekstern lektor på både DTU og DIS.

Henrik Bang:
Henrik er næstformand i udvalget, og har ligesom Charlotte (og resten af udvalget), store ambitioner for fremtidens bæredygtige kommune. Henriks syn og vision for hvordan kommunen skal udvikle sig, er især båret af hans plads som kommunalbestyrelsesmedlem i kommunen, for Enhedslisten. På baggrund af dette ønsker han at lave en lokalt forankret plan, der både får kommunen og borgerne til at spille en rolle i omstillingen. Henrik arbejder som underviser i matematik og fysik på DTU og Christianshavn Gymnasium, og har derudover interesseret sig for bæredygtighedsproblematikken siden 1970'erne.

Karoline Geneser:
Karoline har en bred faglig og personlig, viden og interesse inden for bæredygtighed. Hendes store vision er at skabe en bedre balance mellem vores brug af ressourcer, og muligheden for at bibeholde det gode vil - men det skal også helst være nemt og tilgængeligt at agere bæredygtigt. Professionelt er hun uddannet civilingeniør og har de sidste 23 år arbejdet med bæredygtighed. Her har hun blandt andet haft stort fokus på miljøcertificeringer af bygninger, og udvikling af forskellige bæredygtighedsordninger inden for byggeri. 

Kathrine Utzon-Frank:
Kathrine har en bred faglighed og interesse inden for miljø og bæredygtighed. Hun har en stor interesse i borgerinddragelse, og hvordan man kan skabe løsninger, der kan implementeres af borgerne - både rent informativt og praktisk. Derudover er hun også optaget af smart affaldssortering og symbioseprojekter, hvor bæredygtighed er med til at skabe merværdi. Kathrine er uddannet miljøplanlægger, og har erfaringen inden for affaldssortering, klimatilpasning og strategisk energiplanlægning. 

Jesper Lind:
Jesper mener, at nøgleordet til lokal bæredygtighed er borgerinddragelse. Derudover har en stor interesse og viden inden for grundvand, vandforsyning, energi og klimatilpasning. Jesper er uddannet ingeniør, og har i mange år været beskæftiget med alle former for grundvand, hvor han har stifte bekendtskab med bæredygtige løsninger. Jesper er bosiddende i Rudersdal, men har stor berøring med Lyngby i forbindelse med arbejde og netværk i Vidensbyen.

Gert Rode:
Gert mener, at bæredygtighed er blandt de vigtigste emner for verdenen, og ønsker at bidrage til at skabe parterskab for at skabe en strategi med bred opbakning, som folk har lyst til at virkeliggøre. Gert er uddannet kemiingeniør og har været direktør for GE Healthcare A/S, hvor han har bidraget med udviklingen af virksomhedens miljøpolitik. Herigennem har han viden inden for blandt andet transport, genbrug og cirkulærer miljøprojekter. 

Signe Bjerke Termansen:
Signe sidder i Campus Service på DTU, hvor hun arbejder med bæredygtighed i driften og udviklingen af universitet. Hun har en særlig interesse for emner relateret til cirkulær økonomi og ressourcer, herunder genbrug, genanvendelse, madspild og bæredygtigt forbrug. Signe er uddannet i kommunikation, og er derfor særligt skarp på, hvordan man kan formidle bæredygtighed, skabe dialog og refleksion samt påvirke adfærd i en bæredygtig retning. Hun har brugt størstedelen af sit professionelle liv på netop dette.

Dorthe Minna Hansen:
Dorthe ønsker at skabe en bæredygtig udvikling gennem øget borgerinddragelse, innovation og brobygning mellem forskellige offentlige og private aktører. Dorthe er uddannet psykolog, og arbejder som centerleder på Rustenborghuset og er næstformand i Socialdemokratiets bestyrelse i kommunen. Derudover er hun den politiske valgte i udvalget.

Dorthe la Cour:
Dorthe har fokus på, at det både skal være nemmere for borgerne at leve bæredygtigt, og at tage et fælles ansvar. Som kommunalbestyrelsesmedlem for Konservative arbejder hun for, at vi giver et samfund videre til næste generation i ordentlig stand, så kommende generationer også kan nyde godt af naturen. Dorthe er desuden næstformand i Lyngby-Taarbæk Forsyning, og er uddannet jurist og journalist. Hun arbejder med at rådgive virksomheder og organisationer om kommunikation og salg.