Gå til hovedindhold
Det grønne Lyngby-Taarbæk, illustration af Anne-Marie Krogh

Fokusområde 2

Fokusområde 2

Natur og klimatilpasning

Mål 2a

Øget biodiversitet (artsrigdom) i haver og på offentlige arealer

Kommunen ønsker at øge biodiversiteten, både offentligt og privat, frem til 2050. 

Mål 2b

Mindre spildevand i vandløb og søer.

Mindre regnvand skal ryge i kloakkerne, hvor det belaster kloaksystemet

Mål 2c

Grøn klimatilpasning der mindsker risiko for oversvømmelse 

Flere ejendomme, der ifølge en samfundsøkonomisk vurdering bør sikres mod oversvømmelse, bliver hvert år sikret