Gå til hovedindhold
Nyhed

Handleplan for biodiversitet

Handleplan 'Vildere Lyngby-Taarbæk 2030' realisere målene om øget biodiversitet som en del af Bæredygtighedsstrategien. Planen indeholder ambitiøse og konkrete tiltag, herunder pleje af kommunens egne områder og fremme af biodiversitet blandt borgerne. 

Lyngby-Taarbæk Kommune har fået en handleplan for biodiversitet, som skal realisere Bæredygtighedsstrategiens mål om øget biodiversitet: Vildere Lyngby-Taarbæk 2030. For at beskytte og fremme biodiversiteten har Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune fastlagt ambitiøse og konkrete handlinger i den nye handleplan for biodiversitet.

Biodiversitet udgør hjørnestenen for livet på vores planet. Den spænder fra mikroskopiske organismer til majestætiske pattedyr, fra blomster i fuldt flor til komplekse økosystemer. Desværre er denne utrolige rigdom af liv i dag alvorligt truet.

Vildere Lyngby-Taarbæk 2030 beskriver konkrete handlinger om, hvordan kommunens egne arealer skal plejes, og beskriver indsatsen til at fremme biodiversitet hos borgerne. Biodiversitetshensyn skal fremover indtænkes i byplanlægningen, og når kommunen laver nye planer og politikker, herunder træpolitik og spildevandsplan.

Handleplanen kommer i forlængelse af, at Lyngby-Taarbæk Kommune i 2022 tilsluttede sig et forpligtende samarbejde om at øge biodiversiteten på arealerne i kommunen. Sammen med Lyngby-Taarbæk Forsyning, DTU og Lyngby Almene Boligselskab har kommunen tilsluttet sig Charter for Biodiversitet i Arealplejen.

Med vildere Lyngby-Taarbæk 2030 får kommunen en langsigtet handleplan for at bevare og styrke biodiversiteten. Kommunen stræber efter at forbedre levesteder for både planter og dyr samtidig med, at bevidstheden om biodiversitet øges blandt borgerne. Dette kræver samarbejde og engagement fra alle samfundssektorer; borgere, virksomheder, foreninger og offentlige institutioner.

En betydelig del af vores indsats for at bevare de værdifulde naturområder i Lyngby-Taarbæk er drevet af frivillige kræfter. De frivillige indsatser har en afgørende betydning for, at vores naturområder også i fremtiden kan bevare den høje værdi, som de besidder i dag.

Der vil årligt blive lavet en status på implementering af handlingerne.

Natur360
Natur360