Gå til hovedindhold
Nyhed

Milepæl i Bæredygtighedsudvalgets arbejde

Klima og miljø er kernen i den kommende bæredygtighedsstrategi.

Tirsdag aften satte Bæredygtighedsudvalget to streger under fokusområderne i udvalgets forslag til kommunens bæredygtighedsstrategi: Kernen bliver klima og miljø, mens indsatser om fællesskaber, netværk, uddannelse og sundhed skal understøtte den grønne omstilling tværgående.

Siden marts 2019 har politikere og borgere arbejdet sammen i kommunens Bæredygtighedsudvalg om at lave et udkast til en bæredygtighedsstrategi for Lyngby-Taarbæk Kommune. I de forgangne måneder har udvalget gravet sig ned i forvaltningens fagområder bredt og sammen med medarbejdere screenet kommunen i forhold til FN’s verdensmål og potentialet for bæredygtige indsatser og effekt.

Nu er er strategiens fokus på plads. Strategiens kerne handler om at sætte retning for en grøn omstilling i Lyngby-Taarbæk og at pege på tiltag, der imødegår klimaudfordringerne.

Strategien får tre fokusområder. I det første sættes fokus på CO2-reduktion og energiforbrug. Det andet har fokus på Lyngby-Taarbæks grønne og blå arealer, der både skal forvaltes og bruges bæredygtigt. Og i tredje fokusområde handler det om at reducere mængden af affald og at fremme et bæredygtigt, ansvarligt forbrug.

Strategien kommer også til at pege på tiltag inden for fællesskaber, partnerskaber, indkøbsaftaler samt uddannelse og sundhed, der er vigtige løftestænger for den grønne omstilling.

Bæredygtighedsudvalgets forslag til en strategi forventes at komme i offentlig høring ultimo 2020. 

Bæredygtighedsudvalget til udvalgsmøde om strategiens mål