Gå til hovedindhold

Såkaldte fyrtårnsindsatser er tiltag, der skal sættes igang for at starte arbejdet med at føre bæredygtighedsstrategien ud i livet - og for at opbygge kompetencer i dette arbejde.

Under hvert fokusområde foreslås en række indsatser:

 • Indsatser, der skal opbygge de nødvendige kompetencer i arbejdet med at implementere bæredygtighedsstrategien.
 • Fyrtårnsprojekter, der har særlig stor synlighed og effekt, og som kan fungere som katalysator for området.
 • Her-og-nu-indsatser, der kan realiseres indenfor kommunens nuværende ressourceramme. Kommunalbestyrelsen vil løbende beslutte hvilke indsatser, der skal igangsættes.
Fyrtårnsprojekter 2
Fyrtårnsprojekter

Grundlæggende indsatser

 • Forvaltningen etablerer et bæredygtighedssekretariat/team, som udelukkende har til formål at koordinere og projektlede implementeringen af strategien.
 • Der er behov for at opbygge en stærk bæredygtighedskompetence i forvaltningen og definere bæredygtige kriterier. Alle relevante sager, der lægges op til politisk beslutning, skal indeholde en vurdering af, hvorvidt og hvordan beslutningen er bæredygtig
 • Kommunens institutioner sætter mål for understøttelse af fokusområderne
 • Kommunen støtter fora, der skaber fællesskaber for borgere, foreninger, netværk og virksomheder, hvor man kan mødes om initiativer, der bidrager til et mere bæredygtigt Lyngby-Taarbæk.

CO2, energi og transport

 • Udbygning af fjernvarme (herunder at udfordre lovgivningen)
 • Reduktion i C02-aftryk fra kommunale bygninger (driftsoptimering og renovering)
 • "Grønne" drivmidler i kommunens bil og lokale busser

Natur og klimatilpasning

 • Afkobling af regnvand fra det øvrige spildevand.
 • Styrk biodiversiteten: borgere, virksomheder og kommunen skal "drifte" grønne arealer med henblik på at styrke biodiversiteten.
 • Stormflodssikring Kommunen sætter sig fortsat for bordenden i en inddragende og afklarende proces.

Ansvarligt forbrug

 • Fornyet genbrugsstation
 • Kommunal indkøbspolitik, der bl.a. fokuserer på at købe lokalt
 • Bæredygtig vision for handelslivet (med Handelsforening og Vidensby)
 • Bæredygtige forbrugere: udbrede information til borgere om bæredygtigt forbrug
Skrablekrydsbrikker siger "All you need is less"
Skrablekrydsbrikker siger "All you need is less". Foto: unsplash