Gå til hovedindhold
Nyhed

Forsyningen erstatter fysiske breve ud med digitale løsninger

Tidligere sendte vi fysiske breve, men vi vil fremover – i det omfang det er muligt – give besked via SMS og/eller mail og e-Boks

Selvom meget af forsyningens arbejde er usynligt for deres kunder, er det uundgåeligt både at kunne se og mærke i deres dagligdag fra tid til anden. For eksempel når de graver i forbindelse med renovering af vand- og kloakledninger

Det vigtigt for forsyningen, at kunderne er så godt informeret som muligt. Tidligere udsendte de fysiske breve til de berørte kunder, men de har nu igangsat en proces med at omlægge til digitale løsninger. De fysiske breve vil i videst muligt omfang blive udfaset.

Vi lytter til jer kunder

Beslutningen handler i høj grad om at imødekomme et ønske blandt forsyningens kunder. I forbindelse med en store kundeundersøgelse i 2022 var der mange, der gav udtryk for, at de foretrækker sms-beskeder og digitale breve fremfor fysiske sendte breve til postkassen.

Initiativet er blot ét led i forsyningens arbejde for at højne både informations- og serviceniveauet, så de kan være det bedste forsyningsselskab for deres kunder. I forbindelse med at deres hjemmeside også har fået en opgradering, har de oprettet en ny side – driftsinfo – hvor de har samlet en oversigt over alt igangværende arbejde. Det er i tråd med kundeundersøgelsen, der også har vist et ønske om, at det skulle være nemmere at se, hvor forsyningen arbejder, og hvordan det potentielt kan påvirke kunderne.  

Beslutningen beror desuden ønsket om en nemmere, hurtigere og mere bæredygtig løsning for deres kundekommunikation. Bæredygtighed er nemlig noget, der fylder meget for Lyngby-Taarbæks forsyningsselskab. 

Kan man få fat på dig?

Med kombinationen af SMS og e-Boks kan der nås ud til mere end 9 ud af 10 af borgerne i Lyngby-Taarbæk Kommune. I de få tilfælde, hvor forsyningen ikke kan gøre brug af de digitale løsninger, vil de fortsat udsende fysiske breve, sådan at også disse kunder sikre besked. 

Den digitale omlægning kræver imidlertid, at de har korrekte kontaktoplysninger. Vi håber derfor, du vil hjælpe dem med at kunne komme i kontakt med dig ved at gøre følgende: