Gå til hovedindhold
Nyhed

Fjernvarme, transport, biodiversitet, kystsikring, forbrug… nu skal indsatserne for bæredygtighed prioriteres

Sommerstatus på bæredygtighed. I marts fik Lyngby-Taarbæk sin egen bæredygtighedsstrategi, som indeholdt en række ”fyrtårsindsatser”. Nogle er allerede sat i værk. Andre kommer politikerne til at prioritere til august.

Der er ikke råd til alt på én gang, når det kommer til at gøre Lyngby-Taarbæk til en bæredygtig kommune. Derfor bliver politikerne til august præsenteret for en implementeringsplan, der én for én beskriver de enkelte tiltag – og en estimeret pris for det. Med denne plan i hænderne kan politikerne prioritere, hvad der skal gøres først.

En række af de vigtigste tiltag på bæredygtighedsområdet er allerede i gang. Det gælder eksempelvis fjernvarme, transport, biodiversitet, kystsikring og ansvarligt forbrug.

Fjernvarme og ladestandere

Selvom fjernvarmen ligger under jorden, er den et fyrtårn – det er højt prioriterede tiltag, som kan gøre en vigtig forskel, når vi taler om CO2-reduktion.

Fjernvarmen i Lyngby-Taarbæk Kommune er under fortsat, trinvis udbygning. Fjernvarmen er vigtig for at Lyngby-Taarbæk Kommune skal kunne nå sit mål om at nedbringe C02-udslippet med 70% i 2030 (i forhold til 1990).

Fjernvarmen bliver også en helt central del af kommunens strategiske energiplan, som vil blive revideret i 2021-2022. Her vil der blive arbejdet videre med en konkret plan for dels at opnå målet om en 70% reduktion af udslippet, men også et langsigtet mål om at hele kommunen skal være CO2-neutral i 2050.

2050-målet er en del af det forpligtende DK2020-samarbejde, som Lyngby-Taarbæk vil bruge som værktøj til at måle effekten af bæredygtighedsstrategiens klimatiltag.

Samtidig forbereder kommunen udbud af ladestandere til el-biler på en række offentlige parkeringspladser.

Biodiversitet og kystsikring

Biodiversitet er et nyt fokusområde i bæredygtighedsstrategien, som har fået meget opmærksomhed. Fyrtårnsindsatserne dækker bl.a. at Lyngby-Taarbæk deltager i konkurrencen ”Danmarks vildeste kommune” og der arbejdes i øjeblikket på en plan for øget biodiversitet.

I Taarbæk har kommunen startet en dialog med borgerne om den fremtidige kystsikring, for at udvikle konkrete løsninger på en af fremtidens klimaudfordringer. Realdania og Kystdirektoratet har for nylig tildelt 1.000.000 kr. til Lyngby-Taarbæk Kommune til formålet under partnerskabet ”Byerne og det stigende havvand”.

Ansvarligt forbrug

Endeligt har kommunens bæredygtighedspulje støttet en række lokale initiativer for at fremme et mere bæredygtigt forbrug. Det gælder f.eks. Lyngbys nye repair-cafe, bæredygtig madlavning, bæredygtighedsambassadører på uddannelserne, og grøn varelevering.

Skilt på strand formet som en fod med teksten "Only leave your foot prints"
Husk det nu... (Foto: unsplash)