Gå til hovedindhold

Sådan sorterer du dit affald

I Lyngby-Taarbæk sorterer vi affaldet i en række forskellige fraktioner. Affaldssortering er en vigtig praksis, der involverer adskillelse af forskellige typer affald i kategorier for at muliggøre genanvendelse, bortskaffelse og reduktion af affaldsmængden

Velkommen til vores guide om korrekt affaldssortering, hvor vi giver dig de nødvendige redskaber til at gøre en positiv forskel for miljøet. At sortere affald korrekt er en af de mest effektive måder, hvorpå vi som borgere kan bidrage til en bæredygtig fremtid. Denne side er skabt for at hjælpe dig med at forstå, hvordan du nemt og effektivt kan sortere dit affald derhjemme. Fra genanvendelse til korrekt bortskaffelse af farligt affald, vil vi guide dig gennem trinene, der hjælper med at reducere affaldsmængden og bevare vores planet. Lad os sammen gøre en forskel ved at tage de grønne skridt sammen i retning af en mere bæredygtig og renere verden!

Affaldssorterings plakat

Kend dit affald

 • Madaffald

  Madaffald er madvarer, du ikke kan spise - rå eller tilberedte. Det kan f.eks. være:

  • GrøntsagsskrællerSådan sortere du dit affald
  • Rester af kød, fedt og sovs
  • Knogler og fiskeben
  • Nødde- og æggeskaller
  • Gamle madvarer

  Du kan også sortere kaffe- og tefiltre og afskårne blomster i madaffald. 

  Rejsen fra madaffald til biogas

  Når madaffald hentes bliver det kørt til en virksomhed, der sorterer og findeler madaffaldet til en masse. Denne masse fragtes på tankbiler til et biogasanlæg, hvor den bliver blandet med gylle i store tanke, som bakterier omdanner til biogas. Biogassen som er produceret kan indføres i naturgasnettet, og den biomasse, der er tilbage efter gassificeringen, kan genbruges som et gødningsprodukt i stedet for kunstgødning.

  Bioaffald
 • Restaffald

  Restaffald er det affald fra din daglige husholdning, som vi endnu ikke kan genanvende. Det kan f.eks. være:

  • Pizzabakker
  • Gavepapir
  • Bleer
  • Støvsugerposer
  • Hygiejneprodukter
  • Kattegrus

  Efterhånden som vi bliver bedre til at genanvende forskellige materialer, kommer der mindre og mindre restaffald.

  Sådan energiudnytter vi dit restaffald

  Når restaffald hentes bliver det kørt til et forbrændingsanlæg. På forbrændingsanlægget bliver restaffaldet brændt i store ovne. Varmen fra forbrændingen kan blive brugt til at producere fjernvarme og elektricitet.

  Restaffald
 • Plast og mad- og drikkekartoner

  For mange danskere udgør plast en stor del af husholdningsaffaldet. Det kan f.eks. være:

  • Plastbakker, -bøtter og -låg
  • Plastposer
  • Plastlegetøj uden elektronik
  • Plastemballage som ikke har indeholdt farlige kemikalier

  Når du sorterer plastemballage, skal det være tømt for indhold, men du behøver ikke at skylle den.

  Plastemballage, der indeholder eller har indeholdt farlig kemi, skal i farligt affald.

  Det sker med din plast

  Plast fra husholdninger og genbrugsstationer bliver kørt til et anlæg, der sorterer plasten, inden den sendes videre til forskellige genanvendelsesanlæg afhængig af plastiktype. Her bliver det vasket og findelt til granulat, for at man kan lave nye plastikprodukter ud af det der er smidt ud.

  Plast og mad- og drikkekartoner
 • Glas

  Mange mad- og drikkevarer opbevares i glas. Det skal sorteres i glas beholdere, efter man har gjort den ren for rester. Glas kan f.eks. være:

  • Flasker (uden pant)
  • Konservesglas
  • Drikkeglas
  • Vitaminpilleglas
  • Glaskår fra alle ovenstående

  Husk at porcelæn og keramik må ikke sorteres som glas, men skal i stedet afleveres på genbrugsstationen. Undgå også at lægge medicinglas, spejle, vinduesglas og elpærer til glas.

  Genbrug og genanvendelse af glas

  Det glas der afleveres til pant, kan genbruges efter vask. Glas kan ofte genbruges mange gange, inden det behøver at blive smeltet om.

  Glas som afleveres ved husstande eller på genbrugsstationer, bliver knus og smeltet om til nyt glas til opbevaring.

  Når man sortere glas til glas beholdere, giver det store miljømæssige gevinster, så man har mulighed for at genbruge og genanvende glas, da produktionen af glas med nye råvarer er mere ressourcekrævende.

  Glasaffald
 • Papir

  Papir bliver brugt til at tegne og skrive på og til tryksager. Papir kan f.eks. være:

  • Aviser
  • Reklamer
  • Kontorpapir
  • Kuverter med eller uden rude

  Papir som bliver brugt til madlavning eller madopbevaring (f.eks. bagepapir, mel- og havregrynsposer) skal du smide i restaffald.

  Når man genanvender papir mindskes behovet for at fælde nye træer. Det vil sige at man sparer brugen af kemikalier, vand og energi, når man genanvender papir frem for at producere nyt.

  Rent og tørt

  Når man genanvender papir, er det vigtigt, at det er rent og tørt. Hvis papiret er fugtigt og eller der er madrester tiltrækker det bakterier, som nedbryder papiret i beholderen. Derfor skal f.eks. mel- og grynposer sorteres i restaffald, selvom de er lavet af papir.

  Papirfibre kan genanvendes op til syv gange.

  papiraffald
 • Pap

  Pap bruges til at beskytte ting, når vi transporterer dem. Tænk bare på den papkasse, som du brugte, da du skulle flytte, eller den pakke, du har hentet fra posthuset. Pap kan f.eks. være:

  Papkasser

  • Bølgepap
  • Kartonemballage fra fødevarer
  • Skotøjsæsker
  • Paprør fra køkkenruller og toiletruller
  • Æggebakker

  Når du skal smide dit pap til affald så buk, tramp eller klip pappet i stykker, så det fylder mindre i beholderen.

  Rent og tørt

  For at genanvende pap bedst muligt er det vigtigt at pappet holdes rent og tørt. Fugt og madrester tiltrækker bakterier, som nedbryder pappet i beholderen. Derfor er det vigtigt at pap som har indeholdt madrester f.eks. pizzabakker sorteres i restaffald, selvom de er lavet af pap.

  Papfibre kan genanvendes op til syv gange.

  PApaffald
 • Metal

  Meget metal kan sorteres til genanvendelse. Det kan f.eks. være:

  • Konservesdåser
  • Kapsler og låg
  • Søm og skruer
  • Gryder og pander
  • Foliebakker

  Når man vil smide konservesdåser ud skal de tømmes for indhold, så det er nemmere at gie dem et klem, så de fylder mindre.

  Hvis man har værktøj, pander eller andet service med træ- eller plastikhåndtag, skal det skilles fra hinanden, så det er muligt at sortere hver del i den tilhørende affaldsbeholder.

  Metalemballage som har indeholdt kemikalier, skal afleveres i farligt affald.

  Det sker med dit metal

  Når metal hentes og kørt til en virksomhed, bliver det sorteret i forskellige metaltyper som feks. Jern, aluminium, kobber og rustfrit stål. Herefter bliver det solgt videre. Værkerne som opkøber metallerne smelter, klargør og sælger det videre til bilproducenter, radio- og tv-producenter og andre produktionsvirksomheder.

  Metalaffald
 • Farligt affald

  Farligt affald indeholder stoffer eller kemikalier, der kan skade mennesker, dyr og økosystemer. Farligt affald kan f.eks. være:

  • Malingrester
  • Kemikalier
  • Elpærer
  • Batterier
  • Småt elektronik
  • Printerpatroner
  • Neglelak og neglelakfjerner

  Affald som kan udgøre en sikkerhedsrisiko under indsamlingen f.eks. trykflasker eller uaffyrret fyrværkeri skal afleveres på genbrugsstationen.

  Forskellige typer farligt affald

  Der kan være forskellige årsager til, at affald er farligt. Det kan f.eks være:

  • Brandfarligt - hvis der kan gå ild i det eller det kan eksplodere.
  • Sundhedsfarligt - hvis det er giftigt.
  • Miljøfarligt - hvis det kan forurene vores grundvand, luft eller miljø.

  Farligt affald er typisk markeret med et faremærke. Hvis dit farlige affald er i emballage, skal du ikke hælde produktet ud af emballagen, men sortere det samlet.

  farlig affald
 • Småt elektronik

  Elektronik indeholder miljøskadelige stoffer, men også værdifulde ressourcer, der kan blive genbrugt.

  Sådan afleverer du småt elektronik

  • Bor du i villa, skal småt elektronik i den røde miljøboks. Stil den oven på din beholder til mad/rest, når du vil have tømt boksen. Fyld helst boksen rimeligt op af hensyn til logistikken. For at vi må tage miljøboksen med, skal du skrive navn og adresse på klistermærket, der sidder på boksen.
  • Bor du i en boligforening, skal småt elektronik enten i en fælles container til småt elektronik, hvis I har sådan en, eller afleveres på genbrugsstationen.

  Hvad skal afleveres som småt elektronik?

  Småt elektronik er elektriske apparater såsom barbermaskiner, brandalarmer, brødristere og computerudstyr. Er du i tvivl, om du skal smide noget ud som småt elektronik, kan du altid bruge sorteringsguiden.

  småt elektronik