Gå til hovedindhold

Sådan er strategien blevet til

Processen for bæredygtighedsstrategien har været spændende, lærerig og innovativ. Kommunen har brugt nye metoder og udvalgsformer, som både har styrket og udfordret strategiens proces.

Bæredygtighedsstrategien og det tilhørende handlingskatalog er blevet til under en anderledes proces, hvor borgere og politiker i samarbejde, har været med til at sætte deres præg på det færdige resultat.

 

Opgaveudvalg for bæredygtighed

Kommunalbestyrelsen nedsatte i 2019 et § 17, stk. 4 opgaveudvalg for bæredygtighed for at tydeliggøre en ny politisk vision for bæredygtighed i Lyngby-Taarbæk Kommune og for at få borgernes viden og blik ind i kommunens arbejde med bæredygtighed. Opgaveudvalget har bestået af borgere og politikere, hver især med forskellige kompetencer inden for bæredygtig omstilling. Udvalget har haft til opgave at udarbejde et forslag til en helhedsorienteret strategi for bæredygtighed, der tager afsæt i FN´s Verdensmål og har relation til Vidensbystrategien. Bæredygtighedsstrategien henvender sig direkte til borgere, virksomheder, institutioner og foreninger, og danner samtidig grundlag for kommunens politiske prioriteringer.

Som led i arbejdet har opgaveudvalget haft en bæredygtighedspulje, så de kunne uddele støttemidler til bæredygtige projekter i kommunen. Strategien er blevet til i tæt samarbejde med kommunens forvaltning, og i dialog med Lyngby Handelsforening, Vidensbyen, DTU og Folkeoplysningsudvalget. Udvalget havde planlagt en endnu bredere inddragelse i arbejdet, men det blev aflyst pga. situationen omkring Covid-19.

Bæredygtighedsudvalget til visionsseminar
Bæredygtighedsudvalget til visionsseminar

Dialog

Strategien er blevet til i tæt samarbejde med kommunens forvaltning, og i dialog med Lyngby Handelsforening, Vidensbyen, DTU og Folkeoplysningsudvalget.