Gå til hovedindhold

Pressemeddelelse

Bæredygtighed – Søg om penge til bæredygtige initiativer

Lyngby-Taarbæk Kommune opretter en bæredygtighedspulje på 2 mio.kr.
Puljen støtter initiativer, der demonstrerer bæredygtighed/bæredygtige løsninger.
Puljen løber 4/11-2019 – 31/12-2021, eller indtil alle pengene er uddelt.

Som led i arbejdet med en ny bæredygtighedsstrategi opretter Lyngby-Taarbæk Kommune en bæredygtighedspulje, hvor du kan søge op om op til 50.000 kr til initiativer, der demonstrerer bæredygtighed/bæredygtige løsninger. Ansøgninger til puljen bedømmes af bæredygtighedsudvalget, som du kan læse mere om her .
I særlige tilfælde kan der støttes med mere end 50.000 kr, men da skal ansøgningen til politisk behandling i Økonomiudvalget, efter anbefaling fra Bæredygtighedsudvalget.

Du kan få tilskud til en eller flere af følgende typer aktiviteter/projekter/løsninger:

  • Bæredygtige aktiviteter, der finder sted i Lyngby-Taarbæk Kommune
  • Enkeltarrangementer eller en aktivitetsrække
  • Aktiviteter, der er åbne for borgere i kommunen
  • Aktiviteter, hvis indhold er særligt rettet mod bæredygtighed/FN’s Verdensmål
  • Aktiviteter, der påviser nytænkning/innovation

Krav til ansøgninger

  • Bæredygtighedspuljen kan søges af alle i Lyngby-Taarbæk - borgere, virksomheder, institutioner, mm.
  • En ansøgning skal først og fremmest have klart beskrevne mål og forventede effekter.
  • Derudover stiller bæredygtighedspuljen krav om 10% egenfinansiering i form af timer og/eller dokumenterede udgifter i forbindelse med ansøgte initiativer.

Bæredygtighed er ikke kun miljø
Ofte sammenlignes bæredygtighed med klimaindsats, og den er også en meget vigtig del af bæredygtighed, men det handler også om social og økonomisk bæredygtighed. F.eks. så er jobskabelse, ligestilling og forbedrede levevilkår eksempler på social bæredygtighed, mens cirkulær økonomi i form af genbrug, og langsigtede investeringer eksempler på økonomisk bæredygtighed.

En god ansøgning til bæredygtighedspuljen må derfor gerne illustrere, om den bidrager lidt til både miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed.
Formand til Bæredygtighedsudvalget Charlotte Algreen siger:
”Vores arbejde med bæredygtighedsstrategien skal ikke blot blive til nogle gode intentioner, vi alle kan støtte op om. Det skal gøre en forskel ! Derfor satser vi på at give penge til initiativer, som enten i sig selv gør en forskel, eller kan få kommunens borgere og virksomheder til selv at gøre en forskel.”

Du kan hente ansøgningsskemaet til bæredygtighedspuljen her.

Ansøgninger til bæredygtighedspuljen sendes til baeredygtighed@ltk.dk

Har du spørgsmål til puljen kan du henvende dig til klimakoordinator Jakob Jespersen på jakoj@ltk.dk

Hvis du vil vide mere om kommunens arbejde med bæredygtighed, så læs mere her: baeredygtighed.ltk.dk