Gå til hovedindhold

Opgaveudvalg for Bæredygtighed

Det midlertidige opgaveudvalg for bæredygtighed har til opgave at udforme et udkast til kommunens bæredygtighedsstrategi samt igangsætte initiativer til at gennemføre den.

Formål for udvalget

Formålet ved udvalget er, at det både skal komme med et udkast til den kommende bæredygtighedsstrategi og tildele midler til bæredygtige initiativer, aktiviteter og projekter i kommunen.

Opgaveudvalg for Bæredygtighed har 9 medlemmer, hvor af seks er borgere, en er politikervalgt og to er valgt blandt kommunalbestyrelsens partier. Læs hvem medlemmerne i udvalget er.

Opgaveudvalget for bæredygtighed
Opgaveudvalget for bæredygtighed.

Udvalgsmøderne

 • Første møde

  Første møde med udvalget var primært en introduktion af udvalgets medlemmer og hvilke rammer udvalget har at arbejde indenfor. På mødet valgte udvalget:

  • sin forkvinde, Charlotte Algreen, arkitekt
  • næstformand, Henrik Bang (Ø), lektor DTU og Christianshavn Gymnasium.

  Derudover inspirerede Mogens Lykketoft udvalget til arbejdet med bæredygtighed og FN's Verdensmål.

 • Andet møde

  Udvalget blev introduceret til forvaltningens foreløbige arbejde med bæredygtighed. Her blev diskuteret, hvilke rammer kommunen kan arbejde inden for og hvilke muligheder der er for at udvikle fremtidens bæredygtige kommune. Derudover blev sammenhængen og vigtigheden af social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed pointeret samt hvilke udfordringer forvaltningen står over for, når det kommer til bæredygtighed. 

  I forbindelse med mødet blev der nedsat en række arbejdsgrupper bestående af udvalgsmedlemmer og relevante fagfolk fra forvaltningen. Arbejdsgrupperne har fokus på emner som energi, vand, trafik, genbrug, byudvikling, social bæredygtighed og økonomisk bæredygtighed.

 • Tredje møde

  Kommunens kommende bæredygtighedsstrategi skal gælde på tværs af hele forvaltningens arbejde og skal derfor kunne påvirke og give input til kommunens øvrige strategier. Ved tredje møde, var det primære fokus derfor at definere en model som bæredygtighedsstrategien kan defineres i, så den samtidig kan sammenlignes med og bidrage til kommunens øvrige strategier.

  Til mødet blev især diskuteret, hvor længe kommunens kommende bæredygtighedsstrategi skal række. Med udgangspunkt i dette, kom udvalget frem til en klar holdning og ambition:

  ”Når det kommer til bæredygtighed, er en strategimodel nødt til at tænke længere end de 5-6 år kommunale strategier typisk varer. Bæredygtighedsstrategien skal derfor sætte mål for både 2024, 2030 og 2050.”

 • Fjerde møde

  Inden fjerde udvalgsmøde, blev udvalget og andre interesserede introduceret til FN's Verdensmål og deres rolle i kommunalt arbejde. Professor Steen Hildebrandt gav alle en øjenåbner i forhold til de nationale udfordringer der er i relation til bæredygtighed og verdensmålene og hvad det betyder for Lyngby-Taarbæk.

  På udvalgsmødet gik udvalget i gang med at definere en række visioner for et bæredygtigt Lyngby-Taarbæk. Her blev der holdt workshop, hvor udvalget blev delt op i to grupper og skulle drøfte de idéer og visioner de allerede havde snakket om på de foregående udvalgs- og arbejdsgruppemøder.

  Målet er at definere en overordnet vision, som sætter målet for bæredygtighedsstrategien og dens handleplaner.

 • Femte møde

  Ved femte udvalgsmøde blev der blandt andet drøftet hvad de forskellige arbejdsgrupper har diskuteret i forhold til strategiens fokusområder, et kommende heldagsseminar om strategiens vision og hvordan kommunen skal arbejde med FN's verdensmål.

 • Sjette møde

  På sjette udvalgsmøde satte udvalget to streger under visionen til den kommende strategi. En vision de i fællesskab har arbejdet på ved et heldagsseminar, og derefter var i dialog med Kommunal Bestyrelsen om. Visionen lyder:

  ”Lyngby-Taarbæk vil være den bæredygtige foregangskommune, hvor alle lever og handler med omtanke for vores fælles ressourcer. Vi videreudvikler en kommune i balance - socialt, klima- & miljømæssigt og økonomisk.”

  Udover visionen, blev der taget hul på hvilke fokusområder, strategien skal have.

  Derudover blev der sat gang i kommunens bæredygtighedspulje, som alle borgere, virksomheder, foreninger, institutioner, m.v. kan søge!

 • Syvende møde

  Ved syvende møde blev det besluttet hvilke fokusområder og tværgående temaer strategien skal indeholde. Fokusområderne tager udgangspunkt i de klima- og miljøperspektiver, som udvalget mener er vigtigst at fokusere på. De tværgående temaer understøtter den sociale og økonomiske bæredygtighed, som er nødvendig for at opnå fokusområderne. Disse er værktøjer og metoder, til at opnå de overordnede mål. 

  Strategiens tre fokusområder vil omhandle: at Lyngby-Taarbæk tager ansvar for klimaet, biodiversitet og klimatilpasning, og affald og forbrug. 

  De tværgående temaer er partnerskab og fællesskab, sundhed og uddannelse, samt at kommunen går forrest. 

 • Ottende møde

  Ved ottende møde var første udkast til strategien klar, og var derfor det, der blev drøftet mest til dette møde. Udvalget vil gerne have at strategien er forankret både hos politikere og borgere, og at alle kan se sig selv i den bæredygtige kommune vi skal have fremover.