Gå til hovedindhold

Mål 1d: Styrket grøn mobilitet

Kommunen vil arbejde for grøn mobilitet gennem fossilfri transportsektor, alternativer til benzinbiler og bæredygtige trafikknudepunkter.

Fossilfri transportsektor

Transportsektoren bidrager til en stor del af CO2-udledningen i Lyngby-Taarbæk. Vi arbejder for at sænke CO2-udslippet i Lyngby-Taarbæk; både det udslip, som stammer fra transport i kommunen og fra transport til og fra kommunen. Målet er, at Lyngby-Taarbæk Kommune har en fossilfri transportsektor i 2050.

 

Alternativer til benzinbil

Vejtransporten er den næststørste bidragsyder til CO2-udslippet i Lyngby-Taarbæk. Derfor vil vi gøre det mere attraktivt at vælge alternativer til benzinbilen.

 

Bæredygtigt trafikknudepunkt

Lyngby-Taarbæk skal være et bæredygtigt transportknudepunkt, der både udnytter potentialet i de gode kollektive transportmuligheder og imødekommer de udfordringer, transportløsningerne medfører ift. CO2-udledning, trængsel, luftkvalitet, støj og trafiksikkerhed.
 

Mål 1d
Udsnit af illustrationen "Sammen om et bæredygtigt Lyngby-Taarbæk"

Lyngby-Taarbæk Kommune har en fossilfri transportsektor i 2050

Det vil vi gøre

  • Fra 2024 er alle nye køretøjer, som kommunen køber (personbiler, lastbiler, fejemaskiner mv.), er elektriske eller drevet af andre grønne drivmidler
  • Kommunen stiller krav om, at der bruges grønne drivmidler i udbud af busruter, og vi bakker op om tiltag i sektoren, der understøtter dette mål (fx MOVIA’s plan for, at alle busser skal køre på grønne drivmidler senest i 2030).
  • Kommunen udarbejder en strategi for cykeltransport, der giver et samlet strategisk grundlag for, hvordan cyklisme kan fremmes.
  • Vi understøtter tiltag som ”bevæg dig til skole – uden bil”, og opfordrer til flere lignende initiativer.
  • Ved den seneste CO2-kortlægning i 2015 udgjorde den samlede udledning af drivhusgasser fra transport i Lyngby-Taarbæk 86.832 ton (CO2-ækvivalenter). Det svarer til den gennemsnitlige CO2-udledning fra ca. 5.000 danskere.
  • Kommunen vil via en samlet strategi for attraktiv offentlig transport sikre, at der er et godt alternativ til privatbilisme. Arbejdet vil også inddrage samkørsel og delebiler mv.