Gå til hovedindhold
Nyhed

Lyngby-Taarbæk Kommune afslutter klimakommune samarbejdet med Danmarks Naturfredningsforening med et flot resultat

Lyngby-Taarbæk Kommune tog i 2007 imod udfordringen fra Danmarks Naturfredningsforening om at blive en klimakommune. Det betød, at kommunen forpligtigede sig til at nedsætte sit CO2-udslip, for egen virksomhed, med 2% om året frem til 2021.

Kommunen har siden 2008 haft en årlig gennemsnitsreduktion på -3,4%, hvilket svarer til 5925 ton mindre CO2 siden 2008.

I 2020 var Lyngby-Taarbæk Kommunes totale CO2-udledning fra egen drift 7.156 tons CO2, hvilket svarer til en besparelse på 65 % i forhold til 2007. Udledningen fra kommunens drift er desuden faldet med 7 % fra 2020 til 2019, hvilket skyldes lavere elforbrug, konvertering fra naturgas til fjernvarme samt at den nationale elproduktion er blevet grønnere.

CO2-udledningen for LTK er faldende, hvilket skyldes, at kommunen har investeret i energibesparende initiativer:

  • LTK har i dag på de kommunale ejendomme 3 solcelleanlæg og har investeret i elbiler
  • Udskiftning af belysning til LED – også vejbelysning og trafiklys
  • Udskiftning af ventilationsanlæg til anlæg med effektiv varmegenvinding + ventilatorer
  • Strålevarme i gymnastiksale som er mere energieffektive end ventilationsvarme
  • Ændring af varmekilde til fjernvarme hvor muligt
  • Renovering af klimaskærm såsom udskiftning af vinduer