Gå til hovedindhold

Høringsperioden er overstået

Læs høringssvarene  samt høringsnotat med oversigt over de 33 indkomne høringssvar. Her kan du også blive klogere på, hvad strategien indebærer.

Med strategien har Lyngby-Taarbæk tre fokusområder samt fire principper for, hvordan kommunen skal handle fremadrettet for at blive mere bæredygtig.

En strategi med tre ben

Strategien fokuserer på tre hovedområder, der fylder meget i kommunens aftryk på klima og miljø:

  1. CO2, energi og transport
  2. Natur og klimatilpasning
  3. Ansvarligt forbrug

Fire principper for handling

Strategien udpeger også fire principper for handling, der viser hvordan vi i Lyngby-Taarbæk tror på, at vi kommer i retning af en bæredygtig omstilling i kommunen:

  1. Vi går foran
  2. Vi stiller krav
  3. Vi skaber rammer for fælles ejerskab
  4. Vi fremmer handlekraft

På den måde sætter vi retningen for en helhedsorienteret indsats, hvor vi ser bæredygtighed i en større sammenhæng og både bruger kommunens egne ressourcer - og engagerer og understøtter borgere, virksomheder, foreninger og andre aktørers arbejde for bæredygtighed.

Bæredygtighedsstrategien består af dokumentet ”Sammen om et bæredygtigt Lyngby-Taarbæk” og et tilhørende handlekatalog, som lister konkrete tiltag op. 

Hvad så nu?

Nu ligger et udkast til en ny bæredygtighedsstrategi for Lyngby-Taarbæk Kommune klar. Strategien og den tilhørende handlingskatalog henvender sig direkte til borgere, virksomheder, institutioner og foreninger, og skal samtidig danne grundlag for kommunens politiske prioriteter. Offentligheden har været inviteret til at komme med kommentarer eller forslag til ændringer og tilføjelser til bæredygtighedsstrategien.

Forslaget til strategien er blevet udarbejdet af Opgaveudvalg for bæredygtighed, som er et midlertidigt rådgivende udvalg bestående af borgere og politikere. Se forkvinden for opgaveudvalget, Charlotte Algreen, invitere til høringen i den nedenstående lille video. Videoen forklare også vigtigheden i at komme med input til høringer i kommunen.

I efteråret 2020 har både kommunens Teknik- og Miljøudvalg og Økonomiudvalget vendt tommelfingeren opad for bæredygtighedsstrategien. Den 4. januar 2021 indløb de sidste høringssvar, som Lyngby-Taarbæk Kommune skal tage stilling til. Vi takker for alle de spændene input.  

Næste skridt er at politikkerne skal godkende bæredygtighedsstrategien i løbet af foråret 2021. Vi vil holde jer løbende opdateret på processen. 

Politisk dialog. Forandringen frem mod lokal bæredygtighed skal skabes i samarbejde mellem borgere, virksomheder og organisationer.
Politisk dialog
Ønsker du at blive hørt? Nu er muligheden der.
Hvad tænker du om bæredygtighed i Lyngby-Taarbæk?