Gå til hovedindhold

Her-og-nu-indsatser

For hurtigt at kunne sætte gang i den bæredygtige omstilling, har kommunen udarbejdet indsatser, der kan påbegyndes inden for de nuværende budgetter og programmer.

Kommunen har inden for de tre fokusområder lavet indsatser, der kan sættes i gang i perioden 2021-2024 for hurtigt at sætte gang i omstillingen.

 

CO2, energi og transport

 • Opdatering af kommunens strategiske energiplan 
 • Hybridpumpe test og kampagne for villaejere
 • Energibesparelser i borgernes boliger via støtteordningen Energi på tværs
 • Cykelstrategi og transportkampagner, herunder delebilsordninger

 

Natur & klimatilpasning

 • Regnvandsopkobling på privat grund. Pilotområder med borgerinvolvering
 • Skybrudsplan. Regnvand ledes uden om kloaksystemet
 • Oplysning og incitamenter

 

Ansvarligt forbrug

 • Medlemskab af Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb (POGI) hvor kommunen forpligter sig
 • Bæredygtigt materialeforbrug i kommunens bygninger og drift
 • Affaldssortering i kommunens bygninger
 • Understøtte borgerinitiativer (repair-cafeer, stop spild etc.)
Det grønne Lyngby-Taarbæk, illustration af Anne-Marie Krogh
Det grønne Lyngby-Taarbæk, illustration af Anne-Marie Krogh