Gå til hovedindhold
Det grønne Lyngby-Taarbæk, illustration af Anne-Marie Krogh

Fokusområde 3

Fokusområde 3

Ansvarligt forbrug

Mål 3a

Bæredygtig forbrugskultur med flere bæredygtige varer og ydelser 

Andelen af bæredygtige varer, materialer og ydelser i kommunens forbrug øges årligt, og forbruget blandt kommunens borgere ændres i en mere bæredygtig retning.

Mål 3b

Mindske den samlede mænge affald

Mængden af affald per borger falder løbende, og set i forhold til 2018 skal den falde med 5% i 2024, 10% i 2030 og 30% i 2050.

Mål 3c

Øge andelen af affald, der genanvendes 

Større andel af den samlede affaldsmængde genanvendes i 2024, 2030 og 2050.