Gå til hovedindhold

Din bananskrald til biogas

Affaldsbeholder til mad- og restaffald

Affaldsbeholder til mad- og restaffald

Borgerne i Lyngby-Taarbæk er rigtig gode til at sortere affald. Og i foråret 2021 blev der taget endnu et væsentligt skridt i den miljørigtige retning. Her kom affaldsindsamlingen også til at omfatte sortering af madaffald.

I 2016 begyndte de første husstande at sortere plast, glas, metal og papir, og nu er hele 97 procent af alle husstande i Lyngby med. Mængden af sorteret affald er derfor støt steget for hvert år – alene fra 2018 til 2019 steg indsamlingen af genanvendeligt affald med 500 tons fra 2.342 til 2.841 tons og det er steget yderligere i 2020.

Todelt beholder

I beholderen er der to rum: Et til madaffald (grøn pose) og et til restaffald (sort pose). Beholderen til madaffaldet er todelt og har samme størrelse og farve som den nuværende 4-kammerbeholder, som stort set alle villaer og rækkehuse har, og hvor der kommes plast, glas, metal og papir i til genanvendelse.

Madaffald i sit naturlige kredsløb

Madaffaldet bliver omsat til biogas og restproduktet bliver brugt som gødning på landbrugsjord. På den måde bevares næringsstoffer som fx fosfor, der kommer ind i det naturlige kredsløb igen. Restaffaldet vil stadig blive brændt, og den energi, der kommer ud af det, udnyttes til fjernvarme.

Madaffaldet er en stor del af en families daglige affald. Det er både den halvspiste madpakke, som mange skolebørn har med retur, havregrødsresten fra morgenmaden, kaffefilteret samt bananskrællen, som kan komme ned til madaffaldet. Det er mange kilo hver uge for en almindelig husstand. Det indsamlede madaffaldet bliver vejret, så det registreres og tæller med i kommunens samlede miljøregnskab.

Papaffald til genanvendelse i efteråret 2021

I efteråret 2021 får beboere i villaer og rækkehuse i Lyngby også mulighed for at tilvælge en papbeholder, som ligeledes er en 240 liters-beholder i samme farve som de to andre beholdere.

Den er der rigtig mange familier, der har glædet sig til at få, for der er meget papaffald i en almindelig husholdning i dag. Når man fx får noget tilsendt fra internetshopping i en papkasse eller bare den daglige tandpastapakke, æggebakken, toiletrullen eller æsken fra morgenmadsprodukterne kan ryge direkte ned i papspanden og blive genanvendt. 

Læs mere om affaldsordningerne på www.ltf.dk. Her kan du også se reglerne for placering af affaldsbeholdere. Det er vigtigt, at alle beholdere, der hentes til tømning, kan trilles på en jævn flade, der ikke består af græs, grus eller jord - ellers bliver de ikke hentet.

 

Fakta om den nye affaldsbeholder til mad- og restaffald:

 • Fakta om den nye affaldsbeholder til mad- og restaffald:
  • Den nye 2-kammerbolder til mad- og restaffald er samme størrelse og farve som den nuværende 4-kammerbeholder (240 liter)
  • Beholderen bliver tømt hver 14. dag – det er muligt at tilvælge ugetømning mod betaling
  • Der skal bruges specielle affaldsposer til madaffaldet – dem leverer Lyngby-Taarbæk Forsyning
  • Den nye beholder til pap er også samme størrelse som 4-kammerbeholderen. Det er frivilligt, om man ønsker pap-beholderen.[IL1] 
  •  [IL1]Evt. slet hvis der mangler plads

Posen og spanden

Alle borgere får med den nye spand til affaldet også en lille grøn køkkenspand med særlige poser til – til at putte sit madaffald i. Disse poser er fremstillet til at indeholde madaffald og er lavet af 95 procent genanvendeligt plast.

Den lille køkkenspand er nem at håndtere, når man står og laver mad og skræller osv. kan nemt ryge derned. Man kan have den stående ved siden af eller i vasken, og den kan nemt sættes på plads under vasken efter brug.