Gå til hovedindhold

Definition af bæredygtighed

Kommunen fokuserer både på social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed.

Bæredygtighed (Af Green Building Council Denmark - Eget arbejde)
Bæredygtighed (Af Green Building Council Denmark - Eget arbejde)

Bæredygtighed i Lyngby-Taarbæk

I ”Brundtland rapporten” fra 1987 blev bæredygtighed præsenteret som et bredt og holistisk begreb, der både inkluderer sociale, økonomiske og miljømæssige aspekter – og det er udgangspunktet for den måde, vi forstår bæredygtighed på i dag.

 

1. Hvad er social bæredygtighed?

Det kan for eksempel være bæredygtig pædagogik, der sætter fokus på at skabe mening og videreudvikle social kapital. Det kan være inklusion, tryghed og diversitet i byerne. Relationer i fællesskaber, hvor fokus er på at skabe en kultur med gensidighed, meningsdannelse, fælles engagement og fælles virksomhed. Et tredje eksempel kan være udviklingsprocesser, hvor alle berørte parter er deltagende fra det besluttende til udførende niveau.

Social bæredygtighed kan man også kalde for social retfærdighed, altså at mennesker bliver behandlet retfærdigt og rimeligt nu og i generationerne fremover. Og retfærdigheden skal ikke kun gælde mellem generationer, men også mellem rige og fattige.
Eksempler på social bæredygtighed kunne være inden for jobskabelse, ligestilling, levevilkår. 

 

2. Hvad er miljømæssig bæredygtighed?

Miljømæssig bæredygtighed er at udnytte planetens ressourcer på en måde, der tilfredsstiller vores behov uden at skade fremtidige generationers muligheder for at få opfyldt deres behov.
Miljømæssig bæredygtighed betyder, at man også tager hensyn til naturen, så miljøet får de bedste betingelser.
Dette kan f.eks. regnvandsafledning, energibesparelser, træplantning, mm.

 

3. Hvad er økonomisk bæredygtighed?

Taler man om økonomisk bæredygtighed, handler det kort fortalt om at holde styr på økonomien på en måde, så den nu og i fremtiden har samme eller større værdi. 
Et eksempel på økonomisk bæredygtighed kunne være, når et firma arbejder langsigtet og ikke kun tænker på at tjene penge her og nu.

Cirkulær økonomi er en bæredygtig økonomisk model, der sikrer, at vi kan skabe nye produkter og forretning med mindst muligt forbrug af jordens ressourcer. Grundlæggende handler cirkulær økonomi om at re-designe produkter og forretningsmodeller, så mindst muligt eller intet går til spilde, når produktet er udtjent. Filosofien bag er, at alt, hvad naturen skaber, bliver genbrugt. I den cirkulære økonomi bliver der ikke efterladt affald, som dræner planetens sparsomme ressourcer.
 

Økonomi kan i denne forbindelse være mere og andet end penge.
Det handler også om, at man holder styr på naturens ressourcer, eller på det, man kalder 'human kapital' på en ansvarlig måde. Human kapital er en anden måde at tale om uddannelse, forskning og udvikling.